Gumagawa at nagmamay-ari ang tao hindi uoang makipagmayabangan o makipagkumpentensya sa iba o pahiyain ang iba gumagawa ang tao dahil nais niyang ipamalas ang kanyang sariling galing

Answers

Pasasalamat:

Sagot:

d. Paghingi ng suporta sa mga magulang sa mga pangunahing pangangailangan dahil menor de edad.

Paliwanag:

Ang paghingi ng suporta sa magulang ay normal para sa isang menor de edad sapagkat ito ay tungkulin ng mga magulang na ayon sa batas ay kailangan nilang gampanan upang maprotektahan ang karapatan ng kanilang anak. Hindi ito kawalan ng pasasalamat bagkus ito ay pagkilala sa pansariling karapatan at tungkulin ng mga magulang. Mawawala lamang ang pasasalamat sa bahaging ito kung ang anak na menor de edad ay hindi mag - aaral ng mabuti o tutumbasan ang suportang ibinibigay ng kanyang mga magulang kapalit ng kanilang mga hirap, pagod, at sakripisyo sa pagtatrabaho.

Kahulugan ng Pasasalamat:

Ito ay napakahalagang gawain ng mga kristiyano hindi lamang sa pag tulog at pag gising bagkus sa lahat ng oras kailangan nating kausapin ang diyos.

Explanation:

ang likas na batas moral  ay hindi instruction  manual, hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng  tao sa ibat ibang pagkakataon gabay lamang ito upang makita ng halaga ng tao

Dahil sa katarungan o hustiya nakakamit natin ang ating mga karapatang pantao


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

SEKSYON 1. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampa...Read More
3 more answers
para hindi mag-away at para magkaisa sa trabaho .Explanation:Kenware may group work at hindi ka nakikinig sa opinion ng iba diba?hindi maganda kalabasan?...Read More
1 more answers
Artikulo 22Ang bawat Tao, bilang kasapi, ay may karapatan sa kapanatagang panlipunan at nararapat na makinabang sa pambansang pagsisikap at pakikipagtulungang pandaigdig....Read More
1 more answers
answer:Ang kalayaan ng mga mamahayag ay ang kalayaan ng pakikipagtalastasan at pamamahayag sa iba’t ibang pamamaraan kasama ang ilang midyang elektronik at mga nailathalang materya...Read More
3 more answers