Knowledge of local and global work demands.

write atleast 3-sentence explanation of the importance of the following.​

Answers

Recognize your own cultural values and biases. ...

Get to know your personality traits, especially curiosity. ...

Learn about the workplace and business expectations of relevant countries and markets. ...

Build strong intercultural relationships. ...

Develop strategies to adjust and flex your style.

DAHIL ANG PAGSUSURI AY ANG SA LOCAL AT GLOBAL NA DEMAND AY IMPORTANTE PARA MAUNAWAAN ANG MGA BAHAGI NITO

answer:

1: Beginner

2:Jr

3:Sr

4:supreme

5:top global

6:legend

7:mythic

8:mythical glory

9: losetreak

10:iyakDo you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang tungkulin ay ang Paggawa o pagkilos ng mga bagay bagay na May Mapapala O May kahihinatnanExplanation:Halimbawa nalamang ay:Tungkulin mong maging isang masipag na mag-aaral (kai...Read More
1 more answers
Lahat ng tao ay may karapatan na tratuhin ng mabuti dahil isa ito sa makakapag kompleto ng dignidad ng isang tao.Explanation:Dapat trinatrato natin ang ating kapwa kung pano ang pa...Read More
1 more answers
ang konsensya ay nasa lahat ng tao na ang konsensya  ay napaka halaga para sa tao dahil ito ang nag tutulak sa kanila o saatin  upang gawin ang tama....Read More
1 more answers
answer:1. Singing of hymns (Mga pag awit) Ang pag awit ay importante sa mga pagsamba dahil itoy pagpupuri sa Diyos. Meron kaming ginagamit na "Himnario (hymnbook)" kung saan bago m...Read More
1 more answers