Vision, mission and purpose.

Write atleast 3-sentence explanation of the importance of the following.​

Answers

shy type

I am not confident at everything

ang konsensya ay nasa lahat ng tao na ang konsensya  ay napaka halaga para sa tao dahil ito ang nag tutulak sa kanila o saatin  upang gawin ang tama.

Explanation:

Dapat pakinggan natin ang ating kosensya dahil ito ang nagtuturo sa atin kung ano yung tama at mali...

answer: born on  May 13, 1931, in Crete their deaths in a mass suicide via cyanide-laced punch (spawning the metaphor "Don't Drink the Kool-Aid) .Apr 27, 2017Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang paglabag sa paggalang at pagsunod na ipinakikita ng pelikulang ANAK Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ng mga pangunahing  karakter ni Claudine Barreto isang anak na nagrebelde...Read More
3 more answers
they both breath and other organs they have both cells but different in understanding and ibapaExplanation:...Read More
1 more answers
answer:1. Singing of hymns (Mga pag awit) Ang pag awit ay importante sa mga pagsamba dahil itoy pagpupuri sa Diyos. Meron kaming ginagamit na "Himnario (hymnbook)" kung saan bago m...Read More
3 more answers
1.(Apoy,kahoy,banga)2.Apoy upang mayroon akong magagamit sa pag luluto kahoy upang mayroon akong panggatong banga upang lagayan ng tubig3. opo mabubuhay ako sa pagkain pang- araw a...Read More
2 more answers
answer: ang esp ay isang paksa or subjeksa paaralan sa pilipinas. ito ayakronym na nangangahulugang,edukasyon sa pagpapakatao.ang paunang pagtataya ay isangmaiksing pagsusulit sa s...Read More
3 more answers