Ano ang maaaring maging solusyon para mabawasan ang mga babae ang nagiging biktima ng pornograpiya

Answers

Is to love your love and never break-up with her or him
Dahil siguro kulang sila ng atensyon [email protected] kanilang magulang at siguro dahil rin sa mga [email protected] kasama nila na nakakaimpluwensya

Ang mag-basa ng bibliya.

Explanation:

dahil ito ay isa sa mga sapat na solusyon ng mga babae ang nagiging

biktima ng pornograpiya, Dahil maiiwasan ito ang maling gawain,

maling kaisipan, at maling taong makakasama o makakasalamuha.

At makakatulong pa ito kung paano pagtibayin bilang dignidad ng tao at

at maingat na pagpapasiya.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang simbahan ay may malaking kontribusyon sa ating lipunan sapagkat dito natin makukuha o malalaman ang tama sa kamalian < 3...Read More
3 more answers
Sa tingin ko nirerespeto naman nila ang mga LGBTQ+ sa ating bansa ang hindi lang nila sinusupurtahan ay ang mga demands ng LGBTQ+ na sa tingin ng mga tao ay "OA" raw at sumusubra n...Read More
2 more answers
Sagot:Magpakita ng tunay na ngiti ng may taos-pusong pag-tanggap at pasasalamat sa regalo. Depende sa relasyon mo sa kaklaseng iyon, ay pwede mong pabirong sabihin na "babawi ako s...Read More
1 more answers
YesExplanation: Some of the priest still teaches them cuz they want to share there information to people in order to keep their trust to god....Read More
1 more answers
walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang.sa simpleng pananalita, masasabing ito ay kabutihan ng bawat isang nasa lipunan....Read More
1 more answers