Ano ang tamang kahulugan ng kapangyarihan?
a. ang kapangyarihan ay pagkontrol sa batas.
b. ang kapangyarihan ay nakikita sa kaisipan, kilos, pananalita, lakas, at tatag ng kalooban.
c. ang kapangyarihan ay tumutukoy sa proseso o pamamaraan sa pagpapalakad ng isang pinuno.
d. ang kapangyarihan ay tumutukoy sa pagkaka-impluwensiya ng pinuno sa kaniyang nasasakupan.

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Sinimulan nya ito ng bumisita siya sa bagong silang caloocan city .nakita niya ang kahirapan at bigat ng pagiging walang bahay ng mga tao......Read More
3 more answers
Ang paglabag sa buhay ng tao tulad ng hindi pagpapasok ng isang bata sa eskwela ...Read More
1 more answers
Explanation:Dahil ang tao lamang ang iwinangis nga Diyos sa Kanya. Ang tao lamang ang binigyan ng Diyos ng isip, tamang pag iisip upang pagisipan ang bawat kilos na nais gawin. Kas...Read More
1 more answers
Kasagutan:"Ngayong Milenyong panahon lahat moderno minsan pati ugali na ng tao kaya magulang dapat paigtingin disiplina sa anak at kapamilya!"Sa slogan kung ginawa ay ipinaliliwana...Read More
1 more answers