Ang sumusunod ay mga sanhi ng pambubulas sa paaralan maliban sa: a. pagkakaranas ng karahasan sa tahananb. paghahanap ng mapagkatuwaanc. pagkakaroon ng pagkakaibang pisikald. pagkakaroon ng mababang marka sa klase

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

kabutihang panlahat ang buhay ng tao ay panlipunan.walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. kinakailangan niyang makibahagi at mamuhay sa lipunan. i...Read More
1 more answers
answer:a. gamiton ito,dahil kung meron kang magandang biyayang natanggap at magandang araw na ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ba ayyy karapat dapat sa yung mga makasariling pana...Read More
2 more answers
Ang kardenal o kardinal ay isang opisyal ng Simbahang Katoliko at isang tagapagpayo ng Santo Papa [1] Ang kanilang tungkulin ay piliin ang mga bagong Pontiff o Obispo kung walang n...Read More
2 more answers
it dependsexplanation: for example you entered a catholic school but you don't have any religion then you don't really like praying before eating so it depends....Read More
1 more answers