Bilang isang kabataan paano mapapngalagaan ang sarili laban sa mga midyang nag papalaganap ng pornograpiya? ​

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang mas masakit ay yung pinaasa pagkat ikaw ay labis na nasaktan dahil ikaw nga ay labis na umaasa sa isang tao o bagay ngunit ikaw lamang ay niloko at pinaasa. At kung ikaw lamang...Read More
1 more answers
Write what you have learned and what you have realized from what you read or watch.May this answer help you. Thanks. :))...Read More
2 more answers
kailangan muna nating malaman Kung Siya ay mabait o masama at sa kanyang mga moral advise na naibibigay sa kanyang mga kaklase kunyari magsitahimik kayung lahat diba makakatulung Y...Read More
3 more answers
answer:oo Explanation:naharap ko na yang ganyan sitwasyon nung inisip ko lamang ang pangsarili kung kapakanan at pang sariling kabutihan...Read More
2 more answers