Ano ang ibig sabihin ng kasabihang " ang pagiging mabuti sa kapwa ay huhubog sa isperitwalidad ng isang tao

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Hindi hiwalay sa lipunang kinikilusan nila ang mga mamamahayag. sa ilang pagkakataong dama nila ang poot dahil sa nasasaksihang inhustisya o pagsasamantala, binibitawan nila ang ti...Read More
1 more answers
Paaralanay isang pook kung saan nag-aaral ang isang mag-aaral.simbahanay isang pook na kung saan ang mga tao ay nagdadasal at nagpupuri sa panginoonpamilyaay lipon ng dalawa o higi...Read More
2 more answers
answer:A person being baptized in the Catholic Church is expected to dress in white to symbolize purity of faith and the cleansing power of Baptism. The white garment symbolizes th...Read More
1 more answers
answer: Natutunan kong maging tapat sa mga tungkulin at upang maging isang mabuting mamamayan....Read More
1 more answers
Ang tungkulin ay ang Paggawa o pagkilos ng mga bagay bagay na May Mapapala O May kahihinatnanExplanation:Halimbawa nalamang ay:Tungkulin mong maging isang masipag na mag-aaral (kai...Read More
2 more answers