Paano pinatunayan ng mga whistleblower ang kanilang paninindigan sa pagsisiswalat ng katotohanan?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

1.para sa akin hindi  kung kailan ka gumawa ng kabutihan, atin itong nagagawa ngunit hindi lang natin ito napapansin, dahil mas na papansin nila ang mali mong nagawa2,tulad ng pag...Read More
2 more answers
Although DRM includes disaster preparedness and response activities, it is about much more than managing disasters (UNISDR, 2015a). Successful DRR results from the combination of t...Read More
1 more answers
bumagsak sa asignatura pero di sinabi sa magulangmay nakitang wallet pero di Ito binalik Ito sa may ari inutos mag linis Ng bahay ngunit di ginawa...Read More
3 more answers