Bilang isang birtud, paano nalilinang ang pagmamahal? ipaliwanag.

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

answer: it means di mo sya totoong kaibiganexplanation: dahil kung kaibigan mo sya, hindi ka nya sisiraan kahit kanino...Read More
1 more answers
Subject ESP Sagot: Pagmamahal sa koponan o bayanAng tamang sagot sa mga nabanggit na pagpipilian ay letrang b.  Ang pagmamahal sa koponan o bayan ang magbubuklod sa mga manlalaro o...Read More
3 more answers
Jim Jones was born in May 13 1931, in Crete, Indiana, United States. He died in November 18 1978, in Jonestown. He commited suicide, they found a gunshot wound in his head. He stud...Read More
3 more answers
aNg hakbang ay makipagtulongan sa mga mamamayan at kung paano maging isang mabuting mamamayan sa bansang asyano....Read More
1 more answers
answer:Social skills are the skills we use to communicate and interact with each other, both verbally and non-verbally, through gestures, body language and our personal appearance....Read More
1 more answers
Kung kainakailangan kong hikayatin lahat ng kapwa ko kabataan para makiisa sa paglilinis ng ating kapaligiran at pagtatanim ng mga puno, gagawin ko. Maibalik ko lamang sa dating ay...Read More
3 more answers
sa malalking sahod ngunit hindi ko gustoExplanation:Dahil lahat naman tayo ay maiipit pag napunta sa sitwasyong ito.Ngunit ang ating kagustuhan lang ba ang susundin kung ang iyong...Read More
2 more answers