Paano mo naipapakita ang pagpapahalaga sa mga taong nagpakita sa iyo ng kabutihang loob?

Answers

dahil ang utak mo ay brain

ang paggawa Ng Tama at pagsunod sa magulang

Pasasalamat:

Sagot:

Naipapakita ang pagpapahalaga sa mga taong nagpakita sa iyo ng kabutihang loob sa pamamagitan ng pasasalamat. Maraming paraan upang ipakita ang pasasalamat at ang pinakamabisang paraan upang ipahayag ang pasasalamat ay ang tumanaw ng utang na loob. Ang paggawa ng mabuti kapalit ng kabutihang natanggap ay pagpapakita rin ng pasasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon kahit na sa pinakamaliliit na bagay ay nagdudulot ng kagalakan hindi lamang sa iyo na natulungan maging sa taong pinagkautangan ng loob. Gumagaan din ang anumang mabigat na dinadala natin kapag tayo ay puno ng pasasalamat at higit sa lahat nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan sapagkat naging mahusay ang pakikipag - ugnayan natin sa iba.

Kahulugan ng Pasasalamat:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang pakikilahok ay yung kusa mong ibibigay.at ang bolunterismo ay yung niyaya ka ng isang tao...Read More
1 more answers
Panloob na kalayaan at Panlaban na kalayaanExplanation:dito mo nasusukat kung kaya mo na o hindi pa ang mga ginagawa mo o di kaya kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa...Read More
1 more answers
Para sakin nasa tao yan kung gusto nila gumawa ng mabuti pero siguro ang isa sa mga katangian ng taong mabuti ay they are able to resist kasi they choosed the right path even tho m...Read More
3 more answers
Makipagugnay sa kapwa o sa palagid na may respeto at disiplina para tayo ay pakisamahan...Read More
1 more answers