In a little way, how can you help your family?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

>Hindi tayo nakakabili ng mga gusto natin>Hindi makapagdesisyon sa sariling kagustuhan>Hindi napapakinggan ang boses ng mga mamamayan sa gobyerno>Hindi nakakapag-aral&g...Read More
3 more answers
Ang kapwa ko tao ay mahalaga dahil sila ang bumobuo sa lipunan at kug wla sila Hindi ko o natin kayang mabuhayng mag Isa.Gaya nga NG kasabihan na "no man is an island."Kaya dapat n...Read More
1 more answers
dahil ito ay nagpapakita na dapat paring maging bihasa ang mga kabataan at nagpapakita ito na wala talagang freedom rito....Read More
2 more answers
Explanation:"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." ~ Aristotle There is a lot of talk about excellence. There always has been and there proba...Read More
1 more answers