Itala ang karaniwang nakita sa kapaligiran na nabanggit sa tula​

Answers

6. A

7.D

8.D

9.A

10.A

11.B

12.C

13.C

14.D

15.D

1.B

2.D

3.C

4. A

5.D

correct me if im wrong.

7.d8.a9.a10.dmay roon rin akong answer nyan

answer:

ano pong tula? paki elaborate po ang tanong para maintindihan po

answer:

uhmm nasaan yung Tula?

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang dalawang kategorya na bumubuo sa 12 yugto ng makataong kilos ayon kay Sto. Tomas De Aquino ay ang isip at kilos-loob. Ang isip ay ang siyang tumutukoy sa pag-unawa at ng katoto...Read More
2 more answers
Pakikipagkaibigan:Ang kabutihan at pagmamahal sa pakikipagkaibigan ay nakabatay sa isang malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang mga tao na nagsisimula sa isang simpleng ugnayang...Read More
1 more answers
Sagot:Magpakita ng tunay na ngiti ng may taos-pusong pag-tanggap at pasasalamat sa regalo. Depende sa relasyon mo sa kaklaseng iyon, ay pwede mong pabirong sabihin na "babawi ako s...Read More
1 more answers
Pasasalamat:Sagot:d. Pagiging maingat sa mga materyal na pagpapala buhat sa ibang tao.Paliwanag:Ang pasasalamat ay hindi dapat idinadaan sa mga materyal na bagay. Ang taong totoong...Read More
1 more answers