Ano ano ang kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental

Answers

Nakaka-Tulong Ito Sa Kalikasan!
Ang pagtatanim nga mga halamang ornamental ay nagbibigay ng kaaya-ayang sigla o kaanyuan sa isang tahanan o isang lugar.

yes

Explanation:

yes

yes

play

ok

ok

ok

no

go

no

sa kalusugan syempre ...

nakakatulong ito. pwedeng ibenta pag napaganda at naprami mo ito magkakapera kana, nakakaganda sa tahanan may klase ding ornamental na nakagagamot, nakapagbibigay aliw sa inyo kapag depress kana tignan mulang mga ornamental mo nakakawla ng stress.

Explanation:

Sarili kong sagot yan,

Explanation:

itoy may kakayahan na humigop ng tubig

Ang ornamental na mga halaman ay para sa pag dedecorasyon lamang sa mga hardin, at mga landscape design at iba pa...so ang pakinabang nito sa pamilya at pamayanan ay nakakatulong ito pa gandahin ang mga bahay kahit na ito ay hindi mahalaga pero para sa ibang tao sa kanilang pakiramdam ito ay may halaga na...


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 22.11.2019, meteor13
becuz the global flow is to creating new degrees by connecting with other econimics and global south is an emerging name used by the bank  to refer low and middle income of countri...Read More
1 more answers
Economics, 25.11.2019, snow01
Ano ang bahaging ginagampanan ng Financial Market? Ang bahaging ginagampanan ng Financial Market ay ang pagbebenta at paamimili ng mga bagay tulad ng Stocks, Bonds at iba pang Secu...Read More
1 more answers
Economics, 26.11.2019, pataojester10
I'll tell them to open there hands for a serious discussion of their ideologies , wants, desires,  to the government. i know they have their own look for themselves w/c the g...Read More
1 more answers
Economics, 02.12.2019, elaineeee
sauce- rude actionsfudge- to change something to trick others...Read More
2 more answers
Economics, 03.12.2019, nila93
Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakataas:5. Physiological needs4. Safety needs3. Love and belonging2. Esteem1. Self-actualization...Read More
1 more answers
Economics, 04.12.2019, elaineeee
External economies of scale occur outside of an individual company but within the same industry. Remember that in economics, economies of scale mean that the more units a business...Read More
1 more answers
Economics, 04.12.2019, enrica11
Agriculture is one of our country’s primary economic source of income. Many Filipinos still and most farmers say, enjoying living in rural areas and supporting their families throu...Read More
1 more answers
Of course the change should start with me. I should start making advocacies and doing small yet helpful things for the environment and the community so I could convince my communit...Read More
1 more answers