Paano kumalat ang mga produktong ito sa iba't ibang panig ng daigdig ?

Answers

Kumalat ito sa pamamagitan ng kalakalan
Dahil sa tinatawag na kalakalang galyon
Dahil sa mga ads at gossips
Dahil sa kalakaran ng pangangalakal, na aangkat sa ibang parte ng mga magkakaibang bansa napapakilala ang klase ng mga produkto sa bawat rehiyon.
Ang produkto ay kumakalat sa pamamagitan ng kalakalan

Nang mabubuksan ang malayang pakikipagkalalakalan ng mga tao sa buong daigdig nagkaroon ng malawakang produksyon ng mga produkto. Ang labas at pasok ng mga produkto mula sa mga bansa ang nagbunsod upang makilala at ipakilala ang kani-kanilang produkto. Sa pamamagitang ng import o pag-aangkat mula sa ibang bansa o lugar at export o ang pag-susuplay ng mga produkto sa iba pang mga bansa. Ang mga pangangailangan ng mga bansa ay natutugunan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao, pagtangkilik sa mga produkto at pagpapalawak ng mga serbisyo na may kasamang produkto.

Mabilis kumalat itong produkto dahil sa makabagong teknolohiya ngayong panahon

Kumalat ito dahil sa kalakalan

Kalakalan

Explanation:

Nag papalitan Ng protukto Ang iba't ibang bansa

Kumalat ang produktong ito sa ibat-ibang dako sa daigdig dahil sa tinatawag na pakikipagkalakan at pakikipagugnayan. Sa pamamagitan ng pakikipagkalakan sa ibang mga tao, naikakalat ang isang produkto at gumagawa ito ng isang pangalan na maaaring tangkilikin ng mga tao sa ibang panig ng daigdig. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 19.11.2019, girly61
Production is the process of creating, growing, manufacturing, or improving goods and services. In economics, productivity, is used to measure the efficiency or rate of production....Read More
1 more answers
Ang mga konsyumer ay may pangangailangan at kagustuhan na dapat matugunan. bilang isang prodyuser, kung ano ang produkto at serbisyo na kinakailangan ng mga prodyuser, gagawin mo i...Read More
1 more answers
Kung nakatayo:* tuwid ang likod* nakadiretso ang leeg * nakatuwid ang mga binti* nakalapat ang mga paaKung nakaupo:* tuwid ang likod* diretso ang leeg o tingin* nakalapat ang mga p...Read More
1 more answers
Economics, 28.11.2019, nelspas422
Explanation:what is the answer po please...Read More
1 more answers