Bakit mahalaga ang pagkonsumo sa pag unlad ng isang bansa

Answers

Explanation:

para sakin mahalaga Ang konsumo ksi dto nakakuha ng malaking halaga oh tobo

answer:

para di magutom dahil ito ang kanilang pangangailangan

answer:

mahalaga itoupang malaman ko kung paano mo Ito mapapagkasya sa araw araw

answer:

mahalaga Ito dahil umaangat Ang bansa kapag tayo ay nagkukunsumo makatulong din ito sa pagpapalawak ng kahusayan.

answer:

mahalaga ang pagkunsumo dahil sa ating mga pangangailangan sa pangaraw araw

Explanation:

nakakaapekto Ito sa ating pangaraw araw dahil kinakailangan naten gumastos para sa pangangailangan naten araw araw

answer:

dko alam

Explanation:

wag purokapatid mag-isip ka naman

answer:

Dahil, hindi dapat inabuso ang paggastos ng ating mga kita/puhunan at dahil, mahirap ng maghanap ng pamumuhay.

answer:

Dahil sa ating pagkonsumo nakatutulong tayo sa ating ekonomiya bilang may binabayaran na buwis . Nakatutulong din ang pagkonsumo para sa mga entreprenyur at manggagawa.

ANSWER:

Sinasabing ang lahat ng tao ay konsyumer. Ang pagkonsumo ay bahagi ng

buhay ng tao simula nang kaniyang pagsilang sa mundo. Simula sa gatas, gamot,

bitamina, lampin, bakuna, at marami pang iba ay mga bagay na kaniyang kinokonsumo.

Habang patuloy na nabubuhay ang tao ay patuloy pa rin siya sa pagkonsumo. Ang

pagbili ng produkto at serbisyo ay nangangahulugan ng pagtatamo sa kapakinabangan

mula rito bilang tugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang napakaraming

pangangailangan at kagustuhan ng tao ang dahilan kung bakit may pagkonsumo. Ayon

nga kay Adam Smith sa kaniyang aklat na “An Inquiry into the Nature and Causes of

the Wealth of Nations,” ang pangunahing layunin ng produksiyon ay ang pagkonsumo

ng mga tao.

thanks me later

Sapagkat dito rin nakasalalay ang kaalaman natin sa ibat-ibang produktong iniaangkat sa ating bansa..


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

fish disease developed because of the pollutionExplanation:pollution pollute the fish...Read More
2 more answers
Economics, 16.11.2019, jbaningzzz
c. increased assets and increased liabilitiesExplanation:increase assets because the entity by goods which these good can be owned by the company, and increased in liabilities beca...Read More
1 more answers
Economics, 17.11.2019, batopusong81
answer:Religion can be a central part of one's identity. ... For some, a religion's theological beliefs and rituals of worship are central to their lives. Others are more drawn to...Read More
1 more answers
Economics, 19.11.2019, nelspas422
Higher risk is associated with greater probability of higher return and lower risk with a greater probability of smaller return. This trade off which an investor faces between risk...Read More
1 more answers
Economics, 22.11.2019, joviecar
economics is everything and it's important you know.you are an economist itself like simpleng pag bubudget lang ng pera mo or allowance mo para mapahaba or makatipid and if you're...Read More
1 more answers
panatilihin nating malinis ang ating paninda upang maraming mamimili ang magugustuhan ang inyong proukto at higit sa lahat ay tayo ay migiging malusog dahil sa mga malilinis na gul...Read More
1 more answers