Magbigay ng dalawang sitwasyon na nag papakita ng kakapusan at kakulangan?

Answers

kapag may sakunang nangyayari ay nagiging mahinahon si anna.

Explanation:

 ang kakapusan ay pangmatagalan ang kakulangan ay pangmadalian lang ex nang kakapusan: laging kapos sa pinansyal, pero ang kakulangan example kinulang sa pagkain ngayon kinabukasan hindi na 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

 Paghingi ng karagdagang sahod ng mga manggagawa.Explanation: Bunga ng Implasyon (BI)...Read More
1 more answers
nakakasama at nakakabuti Ito nakakasama Ito dahil nalalayo Ang loob NG mga anak SA mga magulang nakakabuti Naman Ito dahil para SA mga anak Rin Kaya nagtatrabaho Ang magulang sa Ib...Read More
2 more answers
Economics, 15.11.2019, meteor13
answerSocio-cultural aspectGlobalization has three main aspects which are economic, political and socio-cultural (University of Leicester 2009)With the introduction of the internet...Read More
1 more answers
Economics, 20.11.2019, kenn14
On the one hand, an increase of government investment may directly and indirectly crowd out private investment. Firstly, a rise of government investment needs to be financed, which...Read More
1 more answers
Economics, 22.11.2019, cyrilc310
Dagdag na bayad para sa trabaho ng lampas sa walong oras.Yes, Ayon ng ating Labor Code of the Philippines, Artikulo 87, nakasaad na poeding mag over time ang isang empleyado sa kan...Read More
1 more answers
Economics, 25.11.2019, alexespinosa
How do oligopoly and monopoly affect the unemployment rate here in the Philippines? Oligopolies and Monopolies affect the unemployment rate here in the Philippines in a positive w...Read More
2 more answers