Anu ano ang kahalagang ekonomiks?

Answers

Mas madali mong maiintindihan Ang iyong kausap

Ang wika ang nagsisilbing tulay ng mga tao para sa komunikasyon.  Nagiging madali para sa atin ang magkaintindihan dahil sa wika.  Nagiging organisado tayo anupat nagkakaroon tayo ng mga patakaran, mga batas, mga alituntunin at marami pang iba – lahat ng ito ay naging posible dahil sa wika.  Ang sistema ng edukasyon ng mga tao ay produkto rin ng wika.  Maging sa transportasyon ay kailangan ang komunikasyon.  Isipin na lang ang magiging takbo ng buhay kung wala ito.  Kaya ito ay napakahalagang kasangkapan sa buhay nating mga tao.  At itoy ipinagpapasalamat natin sa ating Diyos dahil binigyan niya tayo ng ganitong kaloob, anupat hindi dahilan ang pagiging bingi o pipi para sa komunikasyon.  Sila rin naman ay may sariling mga wika!

Ay isang sangay ng agham panlipunan na nagaaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kasgustuhan ng tao gamit ang pinagkukunang yaman.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

because their job is like flipping a coin sometime it's lucky sometimes not.Explanation:okay so entrepeneurs are risk takers and so is other jobs, but also entrepeneurs have a high...Read More
3 more answers
Economics, 28.10.2019, cland123
Makatulong ang suplay na salapi sa Ekonomiya,dahil pwede nating ibili ng mga Fertilizer ng mga pananim para ito ay masagana ang paglaki ng mga Pananim Hindi na natin kailangang bum...Read More
2 more answers
Subject EconomicsExamples of Current and Non-current AssetsASSETSIn accounting, assets are any resources with value owned by the business, company, entity or person. Assets have tw...Read More
1 more answers
Economics, 02.12.2019, janalynmae
"Product positioning" is a marketing technique intended to present products in the best possible light to different target audiences. The method is related to "market segmentation"...Read More
1 more answers
Economics, 04.12.2019, hajuyanadoy
Subject EconomicsThe correct answer among the various given choices is letter e. Prepayment is the account described as an amount simply paid in  advance for goods or services  ant...Read More
1 more answers
These are some Personal requirements in entering entrepreneurial career: Self-Confindence, Traits and attributes, Achievement motivation, Risk-taking propensity, Locus of control,...Read More
1 more answers