Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyo bilang mag aaral

Answers

Yung pinaka mahaba:)))
Dahil dito niyo pag aaralan ang tungkol sa pagbabudget o pag iipon at lahat halos ng materyal na aspeto ng pamumuhay ng isang tao upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan
D. Makatutulong sa iyo upang maging tama ang mga pamamaraan, gawi at mga desisyon sa buhay.

sa pamamagitan ng pagtitipid

Explanation:

dahil sa pamamagitan ng pagtitipid makakatulong ito upang makaipon sa iba pang gastusin sa paaralan at sa bahay

Magagamit mo ito pagdating ng panahon kapag nagka pamilya kana.

answer:

mahlaga ang ekonomiks or ekonomiya dahil.dito natin nakikita kung ano ang kaimportansyan nito

4)ᴅ

5)A

Explanation:

Iᴍ ɴᴏᴛ sᴜʀᴇ ᴘᴇʀᴏ ɪ ᴛʜɪɴᴋ ᴛᴀᴍᴀ ɴᴀᴍᴀɴ

Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang ekonomiks sa akin dahil natuto ako kung paano mabadyet ang aking pera para matugunan ko ang aking mga pangangailangan at mga kagustuhan . ^_^


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 28.10.2019, lhadyclaire
Subject EconomicsThe correct answer among the above listed choices is letter b. Recording interest expense has an effect to decrease equity.Interest Expense -it is the cost of borr...Read More
1 more answers
Economics, 14.11.2019, snow01
B. LiabilityExplanation:In accounting, liabilites are the resources that a company owes to another business or people. Unearned revenue is categorized as a liability because you ha...Read More
1 more answers
Unlike other financial markets, such as the stock market or specific commodity markets, currencies are not traded on a central exchange. Instead, it's a highly decentralised market,...Read More
1 more answers
Economics, 22.11.2019, janalynmae
An intangible asset is an asset that is not physical in nature.Explanation: Goodwill, brand recognition and intellectual property, such as patents, trademarks, and copyrights, are...Read More
1 more answers
Economics, 25.11.2019, meteor13
Subject EconomicsYes,  land and building is an example of asset. Land and building are considered an asset because it is an important resources with value owned by a business or...Read More
1 more answers
Economics, 25.11.2019, abbigail333
I see that the Philippines would be a drug free country. Explanation: because of the president of this country, President Rodrigo Duterte, has laws about drugs. I assume that the e...Read More
1 more answers