Ano ang maaring mangyari kung hindi epektibo o wala ng sistemang pang ekonomiya

Answers

Ekonomiya ang pundasyon ng isang bansa kapag hindi epektibo ang pamamalakad sa ekonomiya ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng isang bansa

Explanation:

Ano ang maaring mangyari kung hindi epektibo o wala ng sistemang pang ekonomiya?Ekonomiya

Ang ekonomiya ay tinatawag na proseso o sistema kung saan ang mga pinagkukunan, pagkain, produkto at mga serbisyo, ay ipinagbibili at ibinebenta sa pang daigdigang merkado.

1.) Kung wala ang ekonomiya, hindi magiging sapat ang pagkain ng milyon milyong mga tao na nakatira sa isang bansa.

2.) Kapag ang ekonomiya ay nawala, babagsak ang isang bansa dahil mawawalan ito ng kakayahan na suportahan ang kabuuan ng sistema sa bansa.

3.) Mawawalan ng kapangyahiyan ang isang pinuno na patakbuhin ang buong bansa dahil walang mga proyekto, pagkain at gawaing pang kaunlaran ang magiging posible kung wala ang sistema ng ekonomiya.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 28.10.2019, alexespinosa
I'm going to work hard at schoolExplanation:so my parents and some classmate and teacher will be proud and my future will be good...Read More
2 more answers
Economics, 17.11.2019, kenn14
If brand was a person, I listed below some of its personality that you can attach to it:-Trustworthy-Authentic-Honest-Fair-Humble-Responsible-Courageous -Generous-Kind-Polite-Indus...Read More
1 more answers
Economics, 24.11.2019, jasminsexy
Demand*Indicates a willingness na bumili ng isang good or services.Alokasyon/Allocation*Proseso sa pagidentify kung paano iaapportioned ang mga scarce resources kagaya ng mga needs...Read More
1 more answers