Suriin ang sumusunod na pahayag o katanungan at tukuyin ang kasagutan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga nakalaang titik. ang tawag sa mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksiyon sa pamahalaan. citarcuaerub der eatp

Other questions on the subject: Economics

Economics, 28.10.2019, cland123
PUBLIC LIBRARYExplanation:Para yung iba na hindi pwedeng maguwi ng books or wala sa school nila ang hinahanap na books meron pa silang matatakbuhan na ibang lugar na hindi sila gag...Read More
2 more answers
Economics, 28.10.2019, saintjohn
When the population rises the economic developement decreases. As the population rises the needs and wants of the people also rises since the needs and wants are rising, the gorven...Read More
3 more answers
Economics, 14.11.2019, cland123
Being an successful entrepreneur is not easy but first step to become successful on your business is make a bright idea to promote your business, be a good role model to your emplo...Read More
1 more answers
Economics, 14.11.2019, joyce5512
Ang dalawang ito ay nakapaloob sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ang ibig na ipahiwatig ng una mong inilagay ay ito ang nagbibigay proteksyon sa mga konsu...Read More
2 more answers
Economics, 14.11.2019, reyquicoy4321
answer:The country is known for having its rich biodiversity as its main tourist attraction. Its beaches, heritage towns and monuments, mountains, rainforests, islands and diving s...Read More
3 more answers
Significant market power occurs when prices exceed marginal cost and long run average cost, so the firm makes economic profit. ... Price makers face a downward-sloping demand curve...Read More
2 more answers