Example of incentives in economics? ​

Answers

Pag alok ng mas mura at magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo
Pabuya. Halimbawa magbibigay ng karagdagang allowance ang mga magulang kapalit ng mas mataas na marka.
Mga benepisyo na nakukuha o kapalit ng ginawa mong partikular na bagay o askyon .
Ito yung nagtutulak sa isang tao na gawin o piliin ang isang bagay, incentive ang tawag kapag alam mong may makukuha ka pag pinili mo iyon. 
Incentive (Insentibo) ay isang pagbabayad o konsesyon upang pasiglahin nang mas higit ang output o investment.

monthsary

Explanation:

to helped you

Ang benepisyo na nakukuha o kapalit ng ginagawa mong partikular na bagay o askyon

Explanation:

Typhoon molave was landfall in Vietnam todayDo you know the answer?

Other questions on the subject: Economics

Economics, 28.11.2019, axelamat70
Yes, unearned revenue is an example of liability.In accounting, unearned revenue are the revenues from products and/or services that are yet to be delivered to its customers or cli...Read More
1 more answers
Naitatag ito noong 1987. Maliit pa lamang itong tindahan na nagtitinda lamang ng damit ng lalaki ngunit ngayon ay lumaki na ito; may damit pangbabae na at mga pabango.#answerForTre...Read More
1 more answers
Because there are still remnamts of gender discrimination within the society. Back then, people use to look down on women as they are made to just clean or do the chores in the hou...Read More
2 more answers
Economics, 08.12.2019, janalynmae
Log on to sss.gov.ph then sign up.. if you are employed, you need to enter your employer's id number..if you are voluntary member, enter your sbr number : )...Read More
1 more answers
Economics, 09.12.2019, dorothy13
ASEAN was formed so the countries that is involved will have a better chance to negotiate trade deals with more established economies such as Japan, US, China, India, etc, that wil...Read More
1 more answers