Economics
Economics, 30.07.2021, jbaningzzz
to know the good services and to know the behavior.Explanation:if you study hard about economic you should know more things like for example about behavior you will know what is wr... Read More
3 more answers
Economics, 30.07.2021, trizianichole20
Ang kahulugan ng gawaing pansibiko ay mga gawaing pangsyudad samantalang ang gawaing pampulitika naman ay tumutukoy sa mga gawain ng mga opisyal... Read More
3 more answers
Economics, 30.07.2021, stacy05
1. B. operation plan 2.A. career choice3.B. cope with uncertainty4.D. Set own standard5.D. Use Internet6.A. Delegate to employees and avoid micromanaging them 7.A. Always demonstra... Read More
2 more answers
A mixed economy is a system that combines characteristics of market, command and traditional economies. It benefits from the advantages of all three while suffering from few of the... Read More
3 more answers
Economics, 30.07.2021, enrica11
2016Explanation:In 2016, the United Nations General Assembly adopted a resolution proclaiming 2019 as the International Year of Indigenous Languages, based on a recommendation by t... Read More
2 more answers
Economics, 30.07.2021, joyce5512
KatamaranKawalan ng opportunity MAY malubhang sakitHindi angkop ang pinag aralanHindi angkop ang edadHindi angkop ang kasarian... Read More
2 more answers
Economics, 29.07.2021, taekookislifeu
Subject EconomicsThe correct answer among the listed choices is letter a.  The principal portion of the notes receivable is normally to be collected from customers within 1 year as... Read More
3 more answers
Economics, 29.07.2021, cbohol56
1. Prejudice2. Prejudice3. Prejudice4. Bias5. Prejudice6. Prejudice7. Prejudice8. Prejudice9. Bias10. Bias11. Bias12. Prejudice13. Bias14. Prejudice15. Prejudice... Read More
2 more answers
Economics, 29.07.2021, enrica11
Ang paglago at pagiging matatag na ekonomiya ng isang bansa ay palatandaan ng pagkakaroon ng progresibong aspetong pananalapi, kalakaran, produksyon at higit sa lahat ay sa antas a... Read More
3 more answers
Economics, 29.07.2021, 09389706948
Upang sagutin ang tanong kung nakakabuti ang rice tariffication law sa mga magsasaka, alamin muna natin kung ano ang batas na ito. Ang Rice Tariffication law o Republic Act 11203 a... Read More
1 more answers
Economics, 29.07.2021, pataojester10
wag sirain ang mga natitirang yaman ng ating bansa... at dapat pinapahalagahan ito ng mga tao sa bansang kanilang kinabibilangan... Read More
2 more answers
Economics, 29.07.2021, smith21
D. At the end of the accounting period... Read More
1 more answers
answer:a.to protect from toxicity of pesticideExplanation:Hope it helps... Read More
3 more answers
Economics, 29.07.2021, batopusong81
Subject EconomicsThe correct answer among the listed choices is letter a. Prepaid expenses normally falls under the category of current assets since these are prepayments that will... Read More
3 more answers
Economics, 29.07.2021, elaineeee
ang ekonomiya ay tumutulong saatin upang may magamit at kung wala ito ay wala rin tayo parang pagmamahal lang yan d mabubuo kung wala ang isaExplanation:... Read More
1 more answers
Economics, 29.07.2021, cland123
1.) Right to basic needs2.) Right to safety3.) Right to information4.) Right to choose5.) Right to representation6.) Right to redress 7.) Right to consumer education8.) Right to h... Read More
2 more answers
Economics: Income Effect Kompletuhin ang mga katawagan at konseptong tinutukoy ng sumusunod na pangungusap. Isulat ang mga tamang letra sa patlang upang mabuo ang salita. _ N _ _ _... Read More
3 more answers