What is the meaning of pre historic age

Answers

PRE-HISTORIC ARTIto ay nagawa bago pa ang paggawa ng mga alpabeto o mga salita kung saan ito ang kanilang paraan upang ito ay maisalarawan ang kanilang sasabihin.Tumutukoy sa panahon ng mga sinaunang tao. Sa kanilang pagpipinta ng mga larawan ng nangyayari sa kanilang ginagalawan kung saan ito kanilang ipinipinta sa mga kuweba.Maliban sa Pagpipinta sa kuweba, sila din ay nag uukit sa bato. Sculpture noong Pre-Historic

1. Venus of Wille.ndorf

Ito ay sumisimbolo sa Fertility o pagkamayabong. Ito ay kanilang ginagamit sa kanilang religious ceremonies.Ang kanilang ginamit dito ay limestone upang ito ay mabuo

2. Venus of Brasse.mpouy

Ito ay tumutukoy sa kanilang kasuotan noong kanilang panahonArchitectures noong Pre-Historic

1. Men.hir

isang malaking bato na nakatayo sa lupa, at karaniwang ito ay nasa gitna ng bukid o nakaayos sa mga hilera

2. Dolmens

Ang Dol.men ay nagmula sa salitang Taolmaen na nangangahulugan na "stone table o batong lamesa". Ang Dolmen ay pinaniniwalaang nagsisilbi itong bilang libingan o isang dambana

3. Cromlech

Ang Cromlech ay isang Brytholic word kung saan ang salitang Crom ay nangangahulugan "meansbelt or curved" at ang Lech naman ay "slab or flag stone".Ito ay mga batong nakatayo nakapabilogAng mga batong ito ay naka ayos ng Concentric Circle kung saan mayroong external circle of triliths kung saan naka ayos in simple manners at may altar sa ginta.Dito ginagawa ang mga rituals at dito rin nila malalaman ang panahong sasapit para mapaghandaan ang pagtatanim ng kanilang kakainin

#CarryOnLearning


What do we mean by pre-historic Art?​

answer:

very old or out of date

tama ba ? haha

1: of, relating to, or existing in times antedating written history. 2: of or relating to a language in a period of its development from which contemporary records of its sounds and forms have not been preserved.

1 : of, relating to, or existing in times antedating written history. 2 : of or relating to a language in a period of its development from which contemporary records of its sounds and forms have not been preserved. 3 : regarded as being outdated or outmoded prehistoric attitudes.

Prehistoric of or relating to the time or period prior to recorded history.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Computer Science

Alt+FFile menu options in current program.Alt+EEdit options in current program.Alt+TabSwitch between open programs.F1View help information (F1 is used by almost every Windows progr...Read More
1 more answers
C. Google Docs lahat ng yan accessible sa web pero Google Docs lang ang word processor...Read More
2 more answers
As a student , I will benefit from learning computer desktop applications and program because I'll gonna need those knowledge and skills in improving my academic performance and, m...Read More
2 more answers
D. PhishingExplanation:Phishing is done by tricking people into submitting their personal information....Read More
1 more answers
Bachelor in Secondary Education ( BSED ) Bachelor of Elementary Education ( BEE )Applied Ecomomics ( financing, secretary,manager etc )BSBA operations managementExplanation:Being a...Read More
1 more answers
don'ts:Don't click on short links.Don't open attachments in email. Don't blindly click on links in browsers or emails.Don't fill your hard drive to capacity.do'sDo run anti-virusDo...Read More
1 more answers