Alami kong ano ang pinagkaiba ng prudocto sa sirbisyo

Answers

Mayroong tatlong pangunahing uri ang serbisyo, batay sa kanilang sektor: mga serbisyo sa negosyo, serbisyong panlipunan at personal na serbisyo.

letter D.

Explanation:Pinag aralan na namin yan

Bumili ka o gumawa ng mga produkto na pwede mong ibenta sa iyong serbisyo

answer:

Ang mabuting pamumuno ng kabuhayan ay bigyang ng maayos na trabaho at maayos na sweldo sa nangangailangan ng trbaho

answer:

1.B

2.A

3.C

4.C

5.A

6.A

7.D

8.A

9.C

10.A

11.B

12.D

13.C

14.A

15.B

Explanation:

#CARRYONLEARNING

#I HOPE IT HELPS

answer:

1 a 2c 3d

Explanation:

pls

answer:

.Maraming manggagawang Pilipino ang nangingibang bansa upang doon na makipagsapalaran.

.Mabagal na pag-unlad ng turismo.

.Mas lumalala pang kaso ng Brain Drain-nababawasan ang dalubahasa at mataas ang antas ng kasanayan sa ating lakas paggawa.

.Kakulangan sa kasanayan ng mga manggagawa

ang sirbisyong produkto tulad ng mga pananim na palay at mga pag gawa ng mga tabaco at kung ano ano pang prudokto

...sana makatulong

serbisyo: doctor at nurse

Gawain ng mga doktor at nars ang panganaglaga sa kalusugan sa panggagamot sa may sakit. Ang dentista naman ang nangangalaga sa ngipin ng mga mamamayan.

Ang produkto ay isang bagay habang ang serbisyo ay ang pag serbisyo sayo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Computer Science

d. Web apps need to be installed to a computer or device...Read More
1 more answers
Bachelor in Secondary Education ( BSED ) Bachelor of Elementary Education ( BEE )Applied Ecomomics ( financing, secretary,manager etc )BSBA operations managementExplanation:Being a...Read More
1 more answers
ICT always been used to improve the quality of teacher training as to ensure the teacherscould predominate the skills of ICT which in turn can teach the students to help themimprov...Read More
1 more answers
Which of the following is not an Internet Browser? The answer is c. Cloud Cloud is type of service, specifically a storage service, where businesses and individuals can use this to...Read More
1 more answers