Art, 30.01.2020elaineeee

Ano ang tawag sa mga damit ng mga veitnam

Answers

sweater, long sleeve, jacket, hoodie

Luzon

Lalaki:

Putong

Kangan

Bahag

Babae:

Baro

Saya

barong

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

answer:

Saul S’lah at ang kanilang pang-ibabang kasuotan ay tinatawag naDafeng

Explanation:

answer:

Saul S'lah

hope nakatulong

keep safe

answer:

KONG DAKO ANG PUNO SA BAHAYNATEN

KONGMA POTOL ANG PONO POMONTASA BAHAYNATEN

Explanation:

YANLANG ANG AKENG KABALO NGA ANSWER

answer:

katipunan

arbita

Explanation:

djfkgkv

answer:

barong tagalog dto sa pinas, kimono, yan lng alm ko

answer:

barong sa lalake at cariñosa sa babae

Ang alam ko po is silk lote


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Art

Art, 30.11.2019, cyrishlayno
he world’s most ethno-culturally diverse region and the most likely to grow in economic importanceExplanation:...Read More
2 more answers
Art, 01.12.2019, calmaaprilgrace
Songkok is also known as Peci and Kopiah. It is a cap commonly wear among the Muslim males. It has a shape of a truncated cone, usually made of black or embroidered felt, cotton an...Read More
1 more answers