2. Kung iuugnay natin sa kasalukuyang panahon, ano ang isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng mga Sumerian sa sangkatauhan?
Ipaliwanag ang iyong sagot.​

Answers

Pag-usbong ng narion state
-isang estado na pinanahanan ng mamayan ng magkakatulad na wika,relihiyon, kultura at iba pa.
-dito nagsimula ang institusyon ng burukrasya kung saan ay
- nangongolekta ng buwis at nagpapatupad ng batas
-dahil sa pangongolekta ng buwis ay nagkaroon ng pera na pambayad sa mga sundalo na magproprotekta sa mga mamamayan.
Masisira ang parang shield ng langit at pag nasira yun palagi nang mainig at mawawalan na ng gabi araw nalang

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

answer:

dahil sila ay naoagbintangan lang sa kasalanang di nila ginawaDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Idojhjb gullah mark c.m. mark mmh yup time i got home i was just thinking of him and i love ya too love him and i love him love ya too love you too and i love ya too see him soon a...Read More
2 more answers
Isinailalim ang pamamhala sa Pilipinas sa kapangyarihan ng isang gobernador heneral nung tayo ay kasalukuyang nasa ilalim ng pananakop ng mga espanyol. Siya ang namumuno sa pamahal...Read More
3 more answers
explanation:Bilang isa sa mga kabataan; Sa paanong paraanong paraan mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga at pagmamalaki sa ating sariling wika? Bilang isang kabataan maipapakita...Read More
3 more answers
Ang kolonyalismo ay pananakop sa isang bansa upang pagsamantalahan ang yaman nito samantalang ang imperyalismo ay pagpapatupad ng batas na pinakakikinabangan ng mamayayaman para ma...Read More
3 more answers