Ano ang epekto ng pagnenegosyo sa ekonomiya ng bansa?

Answers

As business increases, so too does the need for a small business to keep pace with demand by hiring additional employees, expanding retail space or adding new product lines.
Ang pagnenegosyo sa bansa ay nakatutulong upang mas paangatin pa ang estado ng ekonomiya ng bansa. Pinapaunlad nito ang pamumuhay ng mga mamamayan ng bansa na nagbibigay daan sa pagunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalago ng pera
Ang iba pang mga pagbabago sa ekonomya na nakakaapekto sa negosyo ay ang mga pagbabago sa rate ng interes, mga rate ng pasahod, at ang rate ng inflation (hal. General level of increase in prices). Ang mga negosyo ay mas hinihikayat na palawakin at kumuha ng mga panganib kapag tama ang kalagayan sa ekonomiya, hal. mababang rate ng interes at tumataas na demand.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sa ating bansa ay oo dahil parami n ng parami ang halang ang kaluluwa kaya kailangan n ng kamay na bakal ang bansa....Read More
3 more answers
Bunga ng Pangyayari ay1556 ng magsimulang manlupig si Akbar, apo ni Babur. Pinalaganap niya ang pamamahala patungong Silangan....Read More
3 more answers
Maybe, but a revolution was ripe during that timeExplanation:The Cavite Mutiny in 1872 was a revolt stated by Fililpino military personnel at Fort San Felipe in Cavite. This happen...Read More
1 more answers