Anong sakit ng magulang ni andres bonifacio

Answers

Nagkaroon ng sakit na tuberkolosis ang magulang ni andres bonifacio.
Ang sakit ng magulang ni andres bonifacio ay tubertolocis
Tuberkolosis Tuberkolosis


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Isinailalim ang pamamhala sa Pilipinas sa kapangyarihan ng isang gobernador heneral nung tayo ay kasalukuyang nasa ilalim ng pananakop ng mga espanyol. Siya ang namumuno sa pamahal...Read More
3 more answers
Imperyong RomanoExplanation:Aqueducts: or drainage is a bridge that was built to carry water or to facilitate access. In modern engineering, this term is used in any system of pipe...Read More
1 more answers
PuyiExplanation: Puyi, ang huling Qing monarko, naghari bilang ang Xuantong Emperor mula 1908 hanggang 1912, ngunit hindi tumanggap ng isang pangalan ng templo....Read More
2 more answers