Paano lumaganap ang globalisasyon sa buong mundo ?

Answers

answer:

1.Refraction

2.Refractive index

3.Desity

4.Least,most

Explanation:

1.Refraction

2.Refractive index

3.Desity

4.Least,most

Ang globalisasyon ay nagsimula noong 1869 na kung saan ito ang unang pagbukas ng Suez Canal. Ito ay nagsilbing malapit na daanan ng mga barko na galing sa Europa at Asia. Malaki ang naitulong ng pagbukas ng Suez Canal dahil nagbigay ng daan ito upang mapabilis ang paglabas-masok ng mga kalakal galing sa ibang bansa at ang paglago ng sistema ng komunikasyon sa Pilipinas. Bukod pa rito, namulat ang mga Pilipino sa kanilang karapatan dahil sa impluwensiya ng liberal na banyagang kaisipan. Ang mga pangyayaring ito ang nagbigay daan sa pagpalaganap ng globalisasyon.

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

the french revolution and american revolution had some similar aspects; however, there are a lot of differences between these two wars. a main difference is the context of the war...Read More
1 more answers
1.a2.d3.d4.c5.b6.c7.a8.a9.b10.dExplanation:trust me kuya/ate pareha tayo ng grade basta check na yan lahat...Read More
2 more answers