Bakit mahalagang pag aralan ang pagkasira ng kagubatan?

Answers

ang demokrasya ay isang uri ng pamahalaan na ang tao ang may kapangyarihang maghalal at magluklok ng mapipili nilang pinuno.   sa panahon ng eleksyon ay iboboto nila ang kanilang kandidato.   kung sakali mang lumalabag sa batas ang sinumang pinuno, may kapangyarihan din sila upang tanggalin siya sa pwesto.


ang komunismo naman ay isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang diktador.   dapat ay sumunod ang lahat ng nasasakupan nito dahil ang pinakamithiin ng uri ng pamahalaang ito ay pagkaisahin at palakasin ang lipunan hanggang sa hindi na kailangan ng isang pinuno. 

answer:

explanation:

ang katangian ng yamang lupa ay maramin puno at dapat hindi ito masisira kasi pag ito ay nasira tayo ay pwedeng mamatay

and katangian naman ng yamang tubig ay nakatulong to sa pagkain natin at pag wala ito ay dahil sa polusyon hangin at tubig pag ito ay nawala pwedeng ikamatay ng isda at tayo ay hindi makakakain

yamang mineral?

pagmimina para sa mga ginto at magiging pera at makakatulong sa iba

Upang malaman natin ang resulta at maiwasan ang ano mang bagay na makakasira nito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita1.ang sistema ng pagsukat sa pambasang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksiyon ng ekonomiya sa isang partikular na...Read More
1 more answers
Ang artikulo 3 ng bill of rights ay tungkol sa mga karapatan ng tao at ng isang akusado.ang seksyon 1-11 ng artikulo 3 ay tumatalakay sa karapatan ng tao. halimbawa sa mga karapata...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
answer: hindi ko masasagot nang maayos ang iyong tanong sapagkat ito'y kukang sa detalye. ang lokasyon ng bansa ay maaring matukoy gamit ang lokasyong insular na tumutukoy sa mga a...Read More
1 more answers
Tinagurian syang "Ama ng kasaysayan". Heograpiya. Sa salitang Greek ... Ang tinawag sa Asya dahil ito ay nasa gawing silangan ng Europe. Unang ... Pananaw sa pag aaral ng Asya....Read More
3 more answers
It is a liberal and populist political country in the philippines. their function is to run the country. they also train in ninjutsu. you wouldn't be able to see them steal your mo...Read More
1 more answers