Anu-ano ang limang perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon?

Answers

Mama Mo

Bayang Tigulang Si Batman Tiguwang

1. Ang paniniwala ang globalisasyon ay task o naka ugat sa bawat Isa.

2. Ayon Kay scholte ang globalisasyon ay isang mahabang siklo Ng pagbabago.

3. Naniniwalang May Amin na wave o epech o panahon na syang binigyan Diin ni Therborn.

4. Ang globalisasyon ay nag uugat sa espisipikong pangyayaring nahanap sa kasaysayan.

May limang perspektibo tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon.
1. Pinagyaman ng globalisasyon ang daigdig sa larangan ng siyensiya at kultura at nagbigay rin ng pakinabang sa maraming tao ukol sa kabuhayan.
2. Hinihimok nito na huwag makipagdigma at pinatataas nito ang gastusin sa pakikipagdigma sa mas maraming paraan kaysa sa anumang naunang kapanahunan sa makabagong kasaysayan.
3. Naghaharap ng pagkakalaking posibilidad na maalis ang karukhaan sa ika-21 siglo.
4. Isang bagong paraan ng pagsasagawa ng internasyonal na diplomasya, kung saan magkasamang nagtutulungan ang mga gobyerno at pangkaraniwang mga mamamayan upang lutasin ang mga krisis ng mga tao sa mundo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Tatay- masipag, malakas - nag ta trabaho para sa pamilyaNanay- masipag, matulungin - tinulungan tayu kapag na nganga ilanganIbang Miyembro ng pamilya- matulungin, masipag, mabait-...Read More
1 more answers
Ang isyung personal ay pang sariling isyu mo lng at ang isyung panlipunan naman ay kayong lahat na nakatira or naninirahan sa isang purok o lugar...Read More
1 more answers
Ano nga ba ang pinagkaibaExplanation:Sa militar, walang karapatan o kapangyarihan ang mga tao kung ideklara ito dahil mga sundalo sila, samantalang ang nasa sibil, maaring mamuno a...Read More
3 more answers