Sino ang bagong tagapangasiwa ng bangko sentral

Answers

Pre sorry ndi ko na alm sagot
Ayon kay nicholas gregory mankiw (2012) sa kaniyang aklat na essentials
of economics, kapag nagaganap ang ekwilibriyo ay nagtatamo ng kasiyahan ang
parehong konsyumer at prodyuser. ang konsyumer ay nabibili ang kanilang nais at
ang mga prodyuser naman ay nakapagbebenta ng kanilang mga produkto.
ang ekwilibriyo ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at
kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga konsyumer at ang handa at kayang
ipagbiling produkto at serbisyo ng mga prodyuser ay pareho ayon sa presyong
kanilang pinagkasunduan. ekwilibriyong presyo ang tawag sa pinagkasunduang
presyo ng konsyumer at prodyuser at ekwilibriyong dami naman ang tawag sa
napagkasunduang bilang ng mga produkto o serbisyo.
Ang bagong nangangasiwa ng bangko central ay si Nestor Espenilla, Jr.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Do you think the speech of President Noynoy Aquino to the mamasapano incident followed the Principles of effective written communication? why and why not?We can consider it was eff...Read More
3 more answers
Ang nasyonalismo ay isang pangkat na may iisang adhikain o pangarap na pinagbubklod ng isang lahi o bansa....Read More
1 more answers