Paano mo maipapakita ang pagiging makatao?

Answers

Magiging magalang ako sa lahat.
Maipapakita ang katangiang pagiging makatao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantay-pantay na tingin o trato sa kapwa.
Pagiging makatarungan at mabuti sa kapwa ng walang naapi


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

sundaloExplanation:dahil ito gusto ko na mapabuti ang mga tao sa masasamang gawain dito sa pilipinas dapat linisin lahat ng kriminal?...Read More
3 more answers
Limang aspekto ng globalisasyon komunikasyon isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyun na kadalasan ginagawa ng karaniwan sa pamamagitan ng karaniwang sistema. sa globalisasyon...Read More
1 more answers
Subukan natin na ipakita na mahalaga sila sa atin at ipakita natin sa kanila na mahal natin at nararamdaman natin ang mga ginagawa nila para sa atin...Read More
1 more answers
ang pag punta ng Español sa pilipinas ay isang bahagi ng kolonyalismo,ang mga banyagang namamalagi na sa bansa upang doon na manirahan ay halimbawa ng kolonyalismo....Read More
3 more answers