Magbigay ng ilang detalye tungkol sa kabisayaan

Answers

answer:

Cyrus Cylinder

Cyrus Cylinder - Noong 539 B.C.E sa Lungsod ng Babylon. Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon.

Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon.

Idineklara rin ang pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi.

Tinagurian ito na "world first charter of human rights". Nakatala ito sa isang baked-clay cylinder na tanyag sa tawag na "Cyrus Cylinder".

answer: pepper is spicy

Ang kabisayaan ang pinakamatalinong isala sa bansang pilipinsa dahil alan nila nag mga language ng ibang lahi .


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pyrrhic victory-ay isang tagumpay na nagdudulot tulad ng isang nagwawasak na toll sa nagtagumpay na katulad ng pagkatalo. ang isang taong nanalo ng isang pyrrhic na tagumpay ay, na...Read More
3 more answers
'Walang Siguradong lokasyon'Explanation:Ang mga ekonomista mula pa noong panahon ni Adam Smith (1723-1790), na tumitingin sa mga di-tiyak na pre-modernong mga lipunan bilang mga ha...Read More
1 more answers
The emergency shelter assistance or esa for casualties of tropical storm yolanda were appropriated late because of the late arrival of assets and counter approval of the rundown of...Read More
2 more answers
Ang migrasyon ay ang paglipat ng tao mula sa isang pook patungo sa ibang pook, ito man ay panandalian o pangmatagalan. Ang mga isyung kinakaharap ng migrasyon ay ang pagbawas ng po...Read More
1 more answers