Ano ang sanhi ng fuel wood harvesting?

Answers

Ang sanhi ng Fuel Wood Harvesting ay ang pagkawasak ng malaking porsyon sa kagubatan na tinatawag na DEFORESTATION
Ang sanhi ng Fuel Wood Harvesting ay ang pagkawasak ng malaking porsyon sa kagubatan na tinatawag na DEFORESTATION and its most dramatic impact is the loss of habitat of many species that's the negative side of it, while the positive side is that those woods can help the community to build resedential houses, office buildings, and factories.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Napadali ang paghahatid ng mga kaganapan sa ibat ibang bansa​ sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang kagamitang pang komunikasyon katulad ng cellphone, computer, telebisyon, rad...Read More
1 more answers
Ang Indo-Aryan ay mga tribong mananlakay na tinawid ang Hilagang Kanlurang bahagi ng India. Malalakas kumain at uminom ng alak. Payak ang Pamumuhay. Sanskrit ang wika sa loob ng 10...Read More
3 more answers
answer:Maraming magkamaroon ng Sakit at konti lng ang mga gamot at hospital sa mga ibang bansa. Marami din mamamatay at mahirap silng magamutan...Read More
3 more answers