Ano ang di-mabuting epekto ng kolonyalismo sa pilipinas ng mga espanyol

Answers

Sa Imperyalismo, ay pananakop ng isang bansa upang baguhin ang mga batas at uri ng pamamahala nito sa politikal man o ekonomiya. Ang Kolonyalismo ay pananakop ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa upang maangkin ang mga pag-aari at yaman ng bansang sinakop at magamit ito para mas lumakas pa ang kanilang bansa.

KOLONYALISMO Mabuting dulot: Sa Kolonyalismo kakalat ang kultura ng bansang kanilang sinasakupan gayon na din ang mga bansang sinakop nila. Isang patunay dito ang nangyari sa ating bansa. Dahil sa kultura at tradisyon ng ating mga manananakop (Kastila, Hapon, Amerikano), marami tayong nakuha at mas naging malawak ang ating kultura. Masamang dulot: Unti-unti o tuluyang nawala ang sariling pagkakakilanlan sa bansa. Dahil na rin sa halu-halong mga tradisyon at kultura, nawalan na ang Pilipinas ng sariling pagkakakilanlan. IMPERYALISMO Mabuting dulot: Para sa bansang nananakop, ang Imperyalismo mas marami silang makukuhang yaman sa bansang sinasakop na maaaring wala pa sa kanilang lugar. Malaki ang tulong nito sa kanilang ekonomiya at kalakal. Higit lalo na sa mga "untouched" na bansa noon sapagkat hilaw at sariwa pa ang mga yaman doon. Masamang dulot: Maaaring maabuso ang mga yaman sa bansang iyon lalo na kung hindi mapapangalagaang mabuti, maaari itong mauwi sa pagkaubos ng nasabing yaman.  

Mga bansang nasakop ng Imperyalismo at Kolonyalismo

at iba pa.

Kaya kung ako ang tatanungin, mas matimbang sa akin ang Kolonyalismo dahil pwede silang makaimpluwensya sa atin ng magaganda nilang kultura sa masasarap na paggain, magagandang mga damit, pagiging magalang at iba pa. Pero ito ay may hangganan. Dapat na sa mabubuting bagay at tamang pamantayang moral lang nila tayo naiimpluwensyahan. Dapat ding isa alang-alang sa kung ano ang tama sa paningin ng Diyos.

Iba pang impormasyon:

Ano ang Imperyalismo?  

Ano ang Kolonyalismo?

Bakit mahalagang pag-aralan ang Merkantilismo, Kolonyalismo at Imperyalismo?

Pinaunlad ang mga bansa at minulat sa makabagong teknolohiya. Nagpatibay sa kanilang damdaming nasyonalismo. Natutunan natin ang salitang Ingles at iba pang wika. Natuto tayong makipagsalamuha sa hindi natin kauri.

napasailalim tayo sa kapangyarihan ng mga sumakop

nawala ang ating sariling karapatan at kalayaan

inabuso ng mga mananakop ang kanilang kapangyarihan

maraming tao ang namatay gaya nina rizal at bonifacio para ipaglaban ang ating kalayaan

masama1 pag rerebelde

            2 pang aabuso ng kolonya

            3 hindi malaya      

mabuti 1 matututo ng bago

\           2 ?

           3?

Mas mapopriteksyonan nila ang kanilang bansa at mas mapapalakas nila ito

Ito po ay ang mga mananakop

Bago natin pagtimbangin ang Kolonyalismo at Imperyalismo, alamin muna natin kung ano ang kaibahan ng dalawa.

Sa Imperyalismo, ang nagbabago dito ay ang mga batas at uri ng pamamahala. Naka-depende ito kung ano ang nais gawin ng sumakop na bansa sa kasalukuyang bansang sinasakop.

Ang Kolonyalismo naman ay ang tuluyan pamamasok at pagsakop sa isang bansa upang maangkin rin ang mga pag-aari at yaman ng bansang sinasakop.

KOLONYALISMO

Mabuting dulot: Kakalat ang kultura ng bansang kanilang sinasakupan gayon na din ang mga bansang sinakop nila. Isang patunay dito ang nangyari sa ating bansa. Dahil sa kultura at tradisyon ng ating mga manananakop (Kastila, Hapon, Amerikano), marami tayong nakuha at mas naging malawak ang ating kultura.

Masamang dulot: Unti-unti o tuluyang nawala ang sariling pagkakakilanlan sa bansa. Dahil na rin sa halu-halong mga tradisyon at kultura, nawalan na ang Pilipinas ng sariling pagkakakilanlan.

IMPERYALISMO

Mabuting dulot: Para sa bansang nananakop, mas marami silang makukuhang yaman sa bansang sinasakop na maaaring wala pa sa kanilang lugar. Malaki ang tulong nito sa kanilang ekonomiya at kalakal. Higit lalo na sa mga "untouched" na bansa noon sapagkat hilaw at sariwa pa ang mga yaman doon.

Masamang dulot: Maaaring maabuso ang mga yaman sa bansang iyon lalo na kung hindi mapapangalagaang mabuti, maaari itong mauwi sa pagkaubos ng nasabing yaman.  

Kung papapiliin ako kung ano ang mas matimbang, masasabi ko na mas matimbang pa rin ang Kolonyalismo. Dahil dito, tuluyang sinasakop at tinatanggalan ng kalayaan ang mga mamamamayan ng bansang iyon na mamuhay at magdesisyon kung paano nila gustong mabuhay.

Kolonyalismo at Imperyalismo:

answer:

kolonyalismo - ang mabuting maidudulot ng kolonyalismo ay matututo ang mga nasakop ng bagong kultura o kagawian, tulad ng mga pilipino, naimpluwensyahan tayo ng mga dayuhan ng mga kagawian o kultura.

ang masamang maidudulot ng kolonyalismo ay mawawalan ng silbi ang pagiging makatao ng nakatira na nasakop dahil hindi nila maipagpapatuloy ang kanilang tradisyon o mga kagawian na kanipang nakasanayan, dahil babaguhin ng mananakop ito.

imperyalismo - ang mabuting maidudulot nito ay madadagdagan sila ng masasalupan at madaming makokontrol ang mga mananakop, madami silang makukuhang hilaw na bagay na wala sa kanilang bansa, tulad ng mga dayuhan na nanakop sa ating bansa, ang pinaka gusto nilang kinukuha ay ang mga hilaw nabagay, sangkap, dahil ang pilipinas daw ay mayaman sa mineral na bagay

masamang maidudulot nito ay ang pang aabuso sa mganasakop, at gusto nilang alipinin, katulad ng mga espanyol na sumako sa atin, gusto nila na tayong mga pilipino ay maging kanilang alipin o utuaan, at tayoy maging sunudsunuran sa kanila.

ang mas matimbang para aa akin ay ang imperyalismo, dahil mas malala ito, sila ang makikinabang , at gagawin nilang alipin ang kanilang naging kolonya, lulubusin nila ang mga yamang mineral na kanilang naging kolonya.

explanation:

answer:

kolonyalismo - ang mabuting maidudulot ng kolonyalismo ay matututo ang mga nasakop ng bagong kultura o kagawian, tulad ng mga pilipino, naimpluwensyahan tayo ng mga dayuhan ng mga kagawian o kultura.

ang masamang maidudulot ng kolonyalismo ay mawawalan ng silbi ang pagiging makatao ng nakatira na nasakop dahil hindi nila maipagpapatuloy ang kanilang tradisyon o mga kagawian na kanipang nakasanayan, dahil babaguhin ng mananakop ito.

imperyalismo - ang mabuting maidudulot nito ay madadagdagan sila ng masasalupan at madaming makokontrol ang mga mananakop, madami silang makukuhang hilaw na bagay na wala sa kanilang bansa, tulad ng mga dayuhan na nanakop sa ating bansa, ang pinaka gusto nilang kinukuha ay ang mga hilaw nabagay, sangkap, dahil ang pilipinas daw ay mayaman sa mineral na bagay

masamang maidudulot nito ay ang pang aabuso sa mganasakop, at gusto nilang alipinin, katulad ng mga espanyol na sumako sa atin, gusto nila na tayong mga pilipino ay maging kanilang alipin o utuaan, at tayoy maging sunudsunuran sa kanila.

ang mas matimbang para aa akin ay ang imperyalismo, dahil mas malala ito, sila ang makikinabang , at gagawin nilang alipin ang kanilang naging kolonya, lulubusin nila ang mga yamang mineral na kanilang naging kolonya.

read more on -

ang pag aaway

Explanation:

dahil sa kolonyalismo may mga bagay na pinag aawayan

Makikita natin ang resulta nito hanggang ngayon. Dahil dito ay may iilan sa ating mga paniniwala at.kultura ang nawala.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Jim Jones was born in May 13 1931, in Crete, Indiana, United States. He died in November 18 1978, in Jonestown. He commited suicide, they found a gunshot wound in his head. He stud...Read More
3 more answers