Ang pagsisimulang pagsasaka, ayon sa mga mananalaysay, ay nagbunsod ng isang rebulusyon naniniwala kaba? ipaliwanag

Answers

Hindi dahil trabong nakakatulong sa pangaraw araw na pagkain natin ang pagsasaka kaya malabong maging sanhi ito ng rebolusyon 
Hindi dahil bakit pagsisimulan ng rebolusyon ang isang trabahong nagbibigay ng pagkain sa maraming tao 

Oo naniniwala ako dahil ito ang naging daan nila para ipabatid nila at ipakalat ang kanilang pag-aaklas sa bawat Pilipino.

answer:

pagtatanim ng palay o ibat-ibang uri ng pananim na sinasaka

answer:

ang pagsasaka ay isang kabuhayan sa isa sa mga tao nag tatrabaho para mabuhay ang pamilya nila at magkaroon sila ng pangkain sa kanilang pamilya

Explanation:

sana makatulong yung sagot na binigay ko

Hindi sapagkat ang rebulosyon ay nangyayare lang sa isang bansa hnde sa hanapbuhay nito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Print Advertising: Newspaper, magazines, & brochure advertisements, etc.Broadcast Advertising: Television and radio advertisements.Outdoor Advertising: Hoardings, banners, flag...Read More
2 more answers
Kahalagahan ng  pag-aaral ng ekonomiks: 1. saklaw nito ang paggalaw ng produksiyon ng ekonomiya ng isang lugar o bansa. ibig sabihin na makikita natin kaagad ang pag-iiba ng...Read More
1 more answers