Sino ang nagsabi na bilog ang mundo

Answers

Christopher Columbus Isa siyang eksplorador at mangangalakal na tinawid angKaragatang Atlantiko at nakarating saAmerika noong 12 Oktubre 1492 sa ilalim ng watawat ng Espanya. Naniwala siyang ang daigdig ay isa lamang maliit na bilog, at tinaya na ang isang barko ay makakarating saMalayong Silangan kung tatahakin ang pakanlurang direksiyon.
Ang mga scientist
It was Pythagoras who first said that the Earth was round.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:vhg to come you ma'am for a I will have tried and it is good that you have to go in the morning and get the office today and tomorrow but I can do you think you could get a...Read More
2 more answers
Ito ay isang tao na may matibay na displinang pansarili, at umiiwas sa kahit anumag aliw ukol sa isang bagay. Ito ay palaging makikita sa mga iba't-ibang relihiyon.#ANSWERFORTREES...Read More
1 more answers
ang kontemporaryong isyo na hinaharap natin sa lipunan ay ang teenage pregnancy,drug addiction,government corruption at iba pang problemang ating hinarap....Read More
1 more answers