Bakit nagaganap ang globalisasyon sa ating bansa?

Answers

Reasons for globalisation

There are several key factors which have influenced the process of globalisation:

Improvements in transportation - larger cargo ships mean that the cost of transporting goods between countries has decreased. Economies of scale mean the cost per item can reduce when operating on a larger scale. Transport improvements also mean that goods and people can travel more quickly.

Freedom of trade - organisations like the World Trade Organisation (WTO) promote free trade between countries, which help to remove barriers between countries.

Improvements of communications - the internet and mobile technology have allowed greater communication between people in different countries.

Labour availability and skills - countries such as India have lower labour costs (about a third of that of the UK) and also high skill levels. Labour intensive industries such as clothing can take advantage of cheaper labour costs and reduced legal restrictions in LEDCs.

Nagsimula ang globalisasyon upang pabilisin ng pagproseso sa paggalawa ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa ibat ibang panig ng daigdig

Explanation:

yan po ang aking sagot❤

answer:

Ang isang hamon ng globalisasyong nagaganap sa larangan ng ekonomiya para sa iba’t ibanglipunan o bayan ay kung paano mapapanatili at lalo pang maitataguyod ang kani-kanilangpambansang identidad sa harap ng mga pagbabagong dala at dulot ng nasabing globalisasyon,tulad halimbawa ng mga pagbabagong dulot ng mga makabagong teknolohiya, sa kani-kanilangmga kultura o pangkalahatang pamamaraan ng pamumuhay.

Ang globalisasyon ay kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan. Sa madaling salita, ginagawang magkakasama sa buong daigdig. Tungkol ito sa ekonomiya at kalakalan, teknolohiya, politika, at kalinangan o kultura.[1] Magkakaiba ang pananaw at damdamin ng mga tao ukol sa globalisasyon: may mga nag-iisip na nakakatulong ito sa lahat ng mga tao, habang may mga nag-iisip na nakapipinsala ito sa ilang mga tao.

Explanation:

mahal kita

Ang globalisasyon ang isang napapanahong isyu na malaki ang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Upang mas lubos na maintindihan ang kahulugan nito, maaaring i-open ang mga links na ito:Ito ay nagaganap sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng mga internasyonal na organisasyon (na nagpapatatag ng ating koneksyon sa isa’t isa), pakikipagkalakalan at pagpapalitan ng mga produkto (export and import). Isang malaking ambag din ang naibibigay ng teknolohiya pagkat mas napapadali nito ang komunikasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paggawa. Isang halimbawa ang mga BPO companies sa ating bansa na ang nagmamay-ari ay hindi nakabase sa Pilipinas.

Isa ang Pilipinas sa mga miyembro ng  APEC ( Asia-Pacific Economic Cooperation) na naglalayong isulong ang   pagpapatupad ng patakaran para sa malayang kalakalan. At nagsusulong ng interes ng kapitalistang bansa tulad ng Estados Unidos. Mas lalong iminungkahi ang pagsulong sa globalisasyon noong panahon ng rehimeng Ramos para daw sa ikauunlad ng bansa at hanggang sa kasalukuyan sinusuportahan pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang tungkol dito. Sa dahilan na mas maraming mga bansa ang namumuhunan sa ating bansa sa aspektong ekonomiya at ang malawakang pag-unlad ng teknolohiya sa ating bansa. At kung sa panahon ng kalamidad may maaasahang tulong galing sa ibang bansa.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

kolonya ang teknikal na katawagan sa isang teritoryo o bansang direktang kinokontrol o pinapamahalaan at nilinang ng isang mas makapangyarihang bansa....Read More
1 more answers
Confucianism at TaoismExplanation:Ang dinastiyang Gojoseon ay kilala sa pagdadala ng mga elemento ng kulturang Tsino sa sinaunang Korea. Dalawa sa mga ito ay ang Confucianism at Ta...Read More
2 more answers
Dahil silaw sila sa kapangyarihan at iniisip nila na kaya ni ang troy...Read More
3 more answers