Ano ang kahulugan ng budget deficit

Answers

Nagkakaroon ng Budget Deficit  kung mas malaki ang ginagastos sa kinikita...

~Arra

is a good time to call you today

Contractionary Fiscal Policy

Explanation:

Ito ang patakarang piskal na nagpapataas ng singil sa buwis at nagbabawas sa mga gastusin ng pamahalaan upang maiwasan ang implasyon.

Sa pamamagitan nito ang mga tao ay magpipigil sa paggastos o pagbili bunga nito ay bababa ang demand. Ang pagbaba ng demand ay nagtutulak upang ibaba ng mga supplier or mga nagbebenta ang presyo ng kanilang mga paninda.

a budget deficit occurs when expenses exceed revenue and indicate the financial health of a country. the government generally uses the term budget deficit when referring to spending rather than business or individuals, accrued deficits form national debt.

Kakulangan
Tagapagpahiwatig ng kalusugan sa pananalapi


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: Pag-sulong at Pag-unladAng mga salitang “Pag-sulong” at Pag-unlad ay parehong nagsasabi ng pag-angat ng isang bagay o isang tao mula sa kaniyang kasalukuyang kinatatayuan....Read More
3 more answers
Dahil sa mga amerikanong tumulong sa atin at tinuruuan tayo kong paano magbasa at magsulat dahil din dito kaya namulat ang kaisipan ng tao(hehehehe yan ang alam ko di ko alam baket...Read More
2 more answers
maraming mga bagay at dahilan ang nag-udyok sa mga europeo upang tumuklas at manakop ng mga lugar na hindi pa kristiyanado. isa sa mga dahilang ito ay ang mga krusada. ito ang eks...Read More
1 more answers
answer:Sa pagsisimula ng panahong Hellenic umusbong ang mga lungsod-estado sa Greece. Dalawa sa mga nangungunang lungsod-estado ang Sparta at Athens.Laganap ang digmaan noong panah...Read More
3 more answers
answer:Ang Overseas Filipino Worker (OFW) ay isang term na madalas na ginagamit upang tumukoy sa mga migranteng manggagawang Pilipino, mga taong may pagkamamamayang Pilipino na nan...Read More
3 more answers
“ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mu...Read More
1 more answers