Ano anu ang mga salik sa pakakaroon ng kabihasnan

Answers

Ang mga salik sa pagkakaroon ng kabihasnan ay ang pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan,masalimuot na relihiyon,espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya at uring panglipunan,mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya,sining,at arkitektura,at sistema ng pagsusulat.
Ang pakakaroon ng kaunlaran ng isang lipunan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:1.Mga ibat ibang relihiyon2.Ang pagiging malakas 3.magulo per marami Ang natolo nasaktan masaya at may nanalo...Read More
3 more answers
Philippine airlines  (pal), a trade name of pal holdings, inc. (pse:   pal), also known historically (until 1970) as  philippine air lines, is the  flag carrier...Read More
1 more answers
Noon Ngayon Ginawa ng isang taon ang maternity leave imbes na tatlong buwan. Higit na mas mataas ang bilang ng babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipa...Read More
2 more answers
e revolution was a result of the long oppressed freedom and the life threatening abuses executed by the marcos government to cite several events like human rights violation since t...Read More
1 more answers