Sino ang nagsabi na bilog ang mundo

Answers

It was Pythagoras who first said that the Earth was round.
Christopher Columbus Isa siyang eksplorador at mangangalakal na tinawid angKaragatang Atlantiko at nakarating saAmerika noong 12 Oktubre 1492 sa ilalim ng watawat ng Espanya. Naniwala siyang ang daigdig ay isa lamang maliit na bilog, at tinaya na ang isang barko ay makakarating saMalayong Silangan kung tatahakin ang pakanlurang direksiyon.
Ang mga scientist


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Walang kalayaan ang mga pilipino sa pagpapahayg ng kani-kanilang damdamin o saloobin....Read More
1 more answers