Bakit kailangang sundin ang batas? ano ang epekto sa tao ng hindi sa pag sunod nito?

Answers

Ang batas ng bawat institusyon, relihiyon at gobyerno ay dapat sundin lalo na kung ang isang ay miyembro nito. Ang mga tao ay binigyan ng kalayaan na magpasakop sa bawat institusyon, relihiyon at gobyerno na naisin nya, at ang kanyang responsibilidad ay ang pagsunod sa batas ng mga ito. Parte ito ng kanyang sinumpaan na tungkulin bilang miyembro ng mga ito. 

Para sa ikabubuti ng lahat

Para malayo ka sa kasalanan at kapahamakan

para hindi mapahamak

Explanation:

yan lang po naiisip ko stay safe po:))

Masagasaan ka mad madali kung Hindi ka sumasabat sa traffic

Kelangan sundin ang batas para sa ikaliligtas at ikakapayapa ng isang sambayanan dahil kung hindi mo ito susundin ay magdudulot to ng mga bagay na dipat. Una sa lahat ang isang batas ay naaayon sa mga bagay na di dapat gawin kagaya ng isang krimen. krimen na patungkol sa karapatang pangtao or pamilya at sa mga bagay bagay . dahil sa batas nababwasan ang kaguluhan naiituwid ang mga kamalian .kaya kung hindi ka susunod dito marahil madulot ito ng pagkasira o pagkawasak ng isang sambayanan. At ang batas din ang naglilimita na gumawa ng krimen sa isang bansa.Kung walang batas marahil marami na ang taong masama sa mundo na di natuturuan ng leksyon.

answer:

on a coordinate plane, a parabola opens up. solid circles appear on the parabola at (negative 3, 12.5), (negative 2, 5), (negative 1, 0.5), (0, negative 1), (1, 0.5), (2, 5), (3, 12.5).

the graph of f(x) is shown. estimate f(–3).

f(–3) =

explanation:


Baki kailangan sundin ang batas

Ang pagsunod sa batas ay kahilingan at pananagutan ng isang mamamayan. may awtoridad na ipatupad ito at magpatawa ng hatol sa sinumang hindi susunod dito. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kung ang isang batas ay naglilimita sa isa, ito ay bilang proteksyon laban sa panganib at hindi kailanman dapat isiping restriksyon. Mapapalaganap ang kasaganaan, kapayapaan at pagsulong ng bawat indibidwal.

Ang batas ay ginagawa upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bawat mamamayan, ang batas ay hindi basta basta ginawa lamang pinag isipan itong mabuti ng mga mangbabatas at ng mag taong magpapatupad nito, ang mga kaukulang parusa ay nababatay sa laki ng kasalanang nagawa mo.  

Dahilan kung bakit kailangang sundin ang batas Kailangan sundin natin ang batas para maging tahimik ang ating pamumuhay, ang pagsunod sa batas ang nagiging sanhi ng pag-unlad ng isang bayan. At mga taong naninirahan dito. Dahil kung tahimik at payapa ang isang lugar, maalwan ang paghahanap buhay, maraming negosyante ang magkakainterest sa mga lugar na tahimik at payapa.    Ang epekto sa tao ng hindi pagsunod sa batas. Ang epekto ng tao sa hindi niya pagsunod sa batas ay ang kanyang pagkapahamak,ang pagkaligaw ng landas at ang pagkasira ng kanyang kinabukasan. Dahil kung hindi ka susunod sa batas at puro labag sa batas ang iyong gagawin ay merong mga kaparusahang naghihintay sa iyo.  

#Letstudy

Buksan ang link para sa karagdagang kaalaman

Sumusunod sa batas -trapiko.sumunod sa batas Ano ang kaibahan ng batas sibil at batas moral  
Ang batas ay ang mga palatuntunin upang mas maging maayos ang isang bansa. Kailangan itong sundin upang mapanatili natin ang pagiging maayos ng ating pamumuhay at hindi na makasagabal sa iba pang mamayan. Ang mga hindi naman sumusunod dito ay may parusang nakahanda, at maaring makulong ang sino man na hindi sumusunod sa batas.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang “parity rights” na siyang nakapaloob sa bell trade act of 1946 ay pawang nagbigay lamang mga hindi mabubuting epekto sa kalagayan ng ekonomiya ng pilipinas at kalagayang pang-e...Read More
1 more answers
the word "china" is derived from cin (چین), a persian name for china popularized in europe by marco polo. the first recorded use in english dates from 1555. in early usage, "china"...Read More
1 more answers
Sex is either of the two main categories (male and female) into which humans and many other living things are divided on the basis of their reproductive functions while gender is t...Read More
1 more answers
Ang proclamation 675 ay ang nagtalaga sa buwan ng setyembre bilang "national peace consciousness month" simula noong 2004 at maging sa sumunod pa na mga taon. kabilang sa kabutihan...Read More
3 more answers
Tindahan na  nagbebenta  ng  mga anong uri ka  ng  mamimili  o konsyumer? sa ganitong  paraan, nakakagawa tayo  ng  mahusay na pasiy...Read More
1 more answers