Ano ang kaibahan ng kolonyalismo at imperyalismo?

Answers

Imperyalismo- ito ay isang paraan ng pamamahala kung saan ang mga makapangyarihang bansa ay naghahangad na palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Kinokontrol nila ang ang sistemang pangkabuhayan at pampolitika ng mga bansang kanilang nasakop.

Kolonyalismo- ito ay isang uri ng tuwirang pananakop ng bansa upang makakuha dito ng kanilang mga pangangailangan. Maaaring maging pang-kalakal o pang-militar na base ang mga bansang nasakop.
Ang kolonyalismo ay ang pananakop ng isang bansa sa isa pang bansa habang ang imperyalismo naman ay ang pananakop ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa.
Ang kolonyalismo ay tuwirang pananakop samantalang ang emperyalismo ay isang batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyrihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The expenditures approach says gdp = consumption + investment + government expenditure + exports – imports. the income approach sums the factor incomes to the factors of production...Read More
1 more answers
Ang hindi kabutihang epekto ng globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural ay ang mga sumusunod:  Hindi kabutihang epekto ng globalisasyong teknolohikal: lumalawak ang impluwensi...Read More
1 more answers
Ang araling panlipunan ay ang pagaaral patungkol sa sinaunang pamumuhay ng mundo, kabihasnan, paraan ng pamumuhay, at hangggang kasalukuyan....Read More
1 more answers
Ang Ibig sabihin ng third-party mediator ay tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa/panig. Madalas sa dalawang bansa o panig na nagkakagirian ay may tagalabas na susubok na magi...Read More
2 more answers