Bakit itinatag ang pamahalaang sibil sa halip na ipagpatuloy ang pamahalaang militar noong 1901

Answers

we don't care mag tanong ka sa parent mo

Itinatag ang Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas upang maging isang indirektang kagamitan ng mga mananakop na Amerikano sa pamamahala ng bansang Pilipinas. Matatandaan na ang kapangyarihang magpasya ay magmumula pa rin sa Presidente ng Estados Unidos.

Dagdag pa, ang pagkakatatag nito ay parte ng benevolent assimilation na patakaran ng Estados Unidos na may layong panatilihin ang kanilang presensya o pananakop na hindi gumagamit ng dahas.

Itinatag ang Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas upang maging isang indirektang kagamitan ng mga mananakop na Amerikano sa pamamahala ng bansang Pilipinas. Matatandaan na ang kapangyarihang magpasya ay magmumula pa rin sa Presidente ng Estados Unidos.

Maraming pinagdaanan ang Pilipinas bago niya makamit ang kalayaan. ito rin ang nagpasiklab ng pusong nasyyonalismo sa mga mamamayang Pilipino. Ang una ay ang pananakop ng mga Kastila ng halos tatlong taon. Sumunod ang pananakop ng mga Amerikano at ang pananakop ng mga Hapon.

Explanation:

answer:

Sana makatulong sayo

Explanation:

4. d

5.b

answer:

Itinatag ang Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas upang maging isang indirektang kagamitan ng mga mananakop na Amerikano sa pamamahala ng bansang Pilipinas. Matatandaan na ang kapangyarihang magpasya ay magmumula pa rin sa Presidente ng Estados Unidos.

Dagdag pa, ang pagkakatatag nito ay parte ng benevolent assimilation na patakaran ng Estados Unidos na may layong panatilihin ang kanilang presensya o pananakop na hindi gumagamit ng dahas.

answer:  1.

Wesley Merritt

Explanation:

Akademiyang Militar ng Estados Unidos, Estados Unidos ... Siya ay naglingkod bilang unang Amerikanong Gobernador-Heneral ng Pilipinas noong Agosto 1898 ...

answer: 2.dahil layunin nila ang pagpigil ang mga pag-aalsang maaring sumiklab sa bansa.

answer: 3.Benevolent Assimilation

answer: 4.pamahalang sibil

answer: 5.William H. Taft

explanation:Ito ay pinamunuan ni William Taft. Siya ang kauna-unahang gobernador-sibil.

1. B. setyembre 17, 1953

2. B. upang sanayin ang mga pilipino na mamamahala sa bansa

#CarryOnLearning

Naglalayon ang papel na itong ilahad ang naging pamamalakad ng Pamahalaang Militar na itinayo ng mga Amerikano sa Pilipinas mula nang matapos ang kunwa-kunwariang labanan sa Maynila sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya noong Agosto 13, 1898 hanggang bago ang pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 4, 1899. Bagama’t pinalitan lamang ito ng isang pamahalaang sibil pagdating ng 1901, ang mga programa at gawaing pang-administratibo at pandiplomatikong isinulong nito sa unang anim na buwan ng kanyang pamamalakad ay mayroong


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
1 more answers
Pythagorean theorem, also known as Pythagoras's theorem, is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle. It states that the area of the s...Read More
3 more answers
Ang wika ay ang pinakamahalagang instrumentong ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. ito rin ang nagbubuklod sa bawat bansa, lahi, pulo o komunidad. importante ang wika dahil ito ang...Read More
1 more answers