Imahen ng batang hesus na inihandog ni magellan kay humabon bilang tanda ng pagiging kristiyano nito?

Answers

Sagot: Sto. Niño
Ito ay ang Sto . niño
Ito ay Ang rebulto ng Santo Niño
Ang sagot ay Sto. Niño
Ang imahe ng batang hesus na inihandog ni magellan kay humabon bilang tanda ng pagigingkristiyano nito ay ang STO. NIÑO

siya po ay si santo nino

Ang imaheng inihandog ni Magellan kay Humabon bilang tanda sa pagiging Kristyano ay ang Sto. Niño.

Sto. Nino po


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

  the dynamic process whereby the living  cultures  of the world change and adapt to external or internal forces is called transformation of culture, or cultural cha...Read More
1 more answers
Ang ipinapahiwatig ng upward sloping sa kurba ng suplay ay ito yung demand at presyo ng produkto na habang tumataas ang demand tumataas ang presyo at habang tumataas ang presyo bum...Read More
3 more answers
Ang rotasyon ay tumutukoy sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis. ang isang pag-ikot ng mundo ay natatapos sa loob ng 24 na oras. ang rebolusiyon naman ay ang tawag sa pag-iko...Read More
1 more answers