Magbigay ng limang paniniwala, kultura o tradisyon ng mga bisaya o taga visayas

Answers

Ang mga bisaya ay naniniwala sa mg himala.
Sila ay mahilig sa mga handicrafts. Ang mga bisaya ay relihiyoso. Sila rin ay mahihilg sa mga epiko. Napapanaili rin  nila ang kagandahan ng kalkasan at kanilang mga tradisyon at kulturs.
1. place a worn mourning pin on the coffin during the internment;
2. prevent tears from dropping onto the glass of the coffin (for the dead to leave peacefully;
3. place a chick on the coffin to hasten the forgiveness of his transgressions;
4. wear black garments to deter one from seeing the ghost of the dead;
5. relative passes through under the casket before it is loaded into the hearse to let the living relatives move on with their lives;
6. Passing over a smoke at the gate of the cemetery to prevent the spirits of the dead from entangling with the bodies of the living.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Hindi ako sang ayon dito dahil gusto ko  ng mga mananakop na ipakilala ang kanilang kultura at paniniwala sa ibang mga tao at bansa sa buong mundo. : )...Read More
2 more answers
ang sumeria ay hindi nagkaisa noong sinasalakay sila ng mga akkadiano kaya ang lungsod-estado na ito ay naging bahagi ng imperyong akkadiano. nilusob din ito ng mga elamita. sinasa...Read More
1 more answers
Ang di tradisyunal na papel ng mga babae sa lipunan ay wala silang kalayaan na makuha ang kanilang gusto kagaya ng pag tapos ng pag aaral at wala rin silang karapatang lumapit sa l...Read More
2 more answers
Kung ang bulkan ay pumutok, ang lava nito ay nag spread. ang lava ang nag form ng mga pisikal na anyo name dinescribe mo. =) p.s. i'm not...Read More
1 more answers
Hihina ang gdp ng ating bansa dahil bababa ang bilang ng ating mga manggagawa.babagal ang pag unlad dahil na rin sa kakkulangan sa suplay ng dolyar.....Read More
2 more answers
ang mag aaral ay may obligasyon sa paaralan,pamamahay,at sa lipunan.maging isang mabuting mag aaral,mabait sa magulang,maging modelo sa lipunan....Read More
1 more answers
Mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa edukasyonNoong 2015, inilunsad ng Department of Education ang kanilang programang Education for All o Edukasyon...Read More
3 more answers
1. Udyok ng NasyonalismoDahil sa nasyonalismo, nais ng mga nasyon sa Europa na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga karibal na bansa. Upang maging m...Read More
3 more answers