Alegal entity established under the state law and is designed to generate a profit.

Answers

Ang wika ay ang pinakamahalagang instrumentong ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. ito rin ang nagbubuklod sa bawat bansa, lahi, pulo o komunidad. importante ang wika dahil ito ang nagiging daan upang magkaintindihan ang lahat, at makapagpahayag tayo ng ating nararamdaman, kagustuhan, o kung ano pa man ang nais iparating gamit ang wika.

sa isang tanong mo, kaugnayan ng wika sa anong bagay?

answer:

manok cgoru ang anwer sjajhdhddhjfjf

Corporation is a legal entity established under the state law and is designed to generate a profit. Corporation is a large group/companies or even a group of companies. It might have workers or people who work. It has also a high manpower. Most of the companies and corporations give their workers benefits to use in hospitalization/medical check-ups, health insurance, life-time insurance, and other things that a worker might have. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

gelo05junior high schoolaraling panlipunan 5+3 ptsbakit hindi nasakop na mga kanluranin ang thailand at koreaadvertisementask for details follow report by keithcoroza 07.02.2017ans...Read More
1 more answers
Yes it has factorsExplanation:One of the factors affecting the emotional intelligence is that you keep thinking that you aren't good at something....Read More
2 more answers
mga gawain sa ekonomiks 10: aralin 1.6 - produksiyon 1. aralin 1.6 produksiyon 2. gawain 1. input → output isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan upang mabuo ang...Read More
1 more answers
ANSWER:Makipagtulungan sa mga pamilya upang mapanatili ang mga bata sa paaralan at maiwasang hindi makabasa. Bigyan ang mga kabataan mula sa mga hindi pinagmulan ng mga background...Read More
2 more answers