Tawag ito sa nga sinasambang diyos ng mga shinto

Answers

Mabuting epektibo

-mga konsummate at ekonomiya ay ang mayroong benepisyo

-malayang kalakalan

-kompetisyon ng mga bansa ay nagdudulot ng pagbaba ng presyo

-nagbibigay ng opportunidad sa mga iba’t ibang bansa

-malayang nakakagalaw ang mga manggagawa.di mabuting epekto


-maliliit na bansa ay nagdurusa

-mawawala ang kahulugan o pagkakakilamlan ng kultura ng
bansa

-hirap makabanon sa pinuhan ang ibang bansa

- apektado ang aspeto ng trabaho

-naiiwan o nahuhuli ang mga developing countries

-malalaking kumpanya ay ginagamit ang globalisayon sa kanilang interes

-may negatibong epekto sa kapaligiran

ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng asya

Shintoismo ang tawag sa Paniniwala ng mga Hapones tungkol sa Diyosa ng araw at iba pang Diyosa ng kalikasan. Ang Shinto ay nangangahulugang Daan o kaparaanan ng Diyos. Tinatawag na Kami ang mga Diyos na may kapangyarihang likas at nananahan ang mga ito sa ilog, puno, bato, bundok, buwan at araw.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang maharajah ay salitang sanskrit na nangangahulugan na “dakilang pinuno,” o “mataas na hari.” ang maharajah ay isang titulo na ibinibigay sa mga pinunong mas mataas sa rajah, gin...Read More
2 more answers
Romulus and Remus are twin brothers that was abandoned by their parents and leaving them inside a basket and placed in the River Tiber.The basket ran aground and the twins were dis...Read More
2 more answers
answer:yesthen what makes it move?is place now?Activity 1Objectives:1. Trace the existence of fossils of plants and animals as evidences found in the presentcontinents that support...Read More
2 more answers
  na may sapat na komunikasyon ang  mamimili  at ang  nagbebenta  ng mga produkto dahil kung hindi ito sapat at hindi maayos...Read More
2 more answers
answer:Dahil kapag mataas ang presyo ng nasabing produkto ay mas lalaki ang kitanila kapag magkakaroon o tataasan nila ang suplay.   Explanation:Common sense at iyan ang turo ng te...Read More
1 more answers
Mahalaga sa iyo ang hudisyal na pagsasarili dahil ginagarantiyahan na ang mga hukom ay malayang magpasya nang tapat at walang pasubali, alinsunod sa batas at katibayan, nang walang...Read More
2 more answers